Soupisy exlibris

Omlouvám se

Všem, kteří byli zvyklí na tomto místě nacházet nové a doplněné soupisy exlibris. Autorů současných, nebo těch, kteří již nejsou mezi námi, a které jsem pro Vás rád sestavoval a doplňoval. Obracejte prosím s prosbou o pomoc při určování a poskytování soupisů exlibris na náš svaz. (SSPE). Ještě jednou se omlouvám, ale přestávám je dále doplňovat a poskytovat.

Své další úsilí zaměřím pouze na ty, jejichž soupisy pořádám a jejich ochoty ke spolupráci si velice cením. Uvedení autoři mě průběžně informuji o svých novinkách a proto za kompletnost jejich soupisů mohu ručit. Jsou to:

HLINKA Miroslav

HUJBER Günter

KUBECZKA Zbigniew

LEGÁTOVÁ - TOMANOVÁ Jana

MUSIL Karel

NEUWIRT Jiří

PALCOVÁ Petra

PTÁČEK Petr

SIVÁ Jiřina

Po "rozkliknutí" jména v levém poli se Vám soupisy jejich prací zobrazí. Najdete li nějaké nesrovnalosti, prosím neváhejte mi napsat. Jen dokonalá práce má význam!

Žádná instituce není schopna (a také ochotna) shromáždit českou příležitostnou grafiku v takovém rozsahu i úplnosti a popsat ji s takovou znalostí kontextů, okolností a technik jako my, spojíme-li své síly. Dědictví úsilí několika generací kultivovaných sběratelů a publicistů typu B. Beneše Buchlovana, P. Vodehnala a dalších až po dnešní příklady, které máme v našich čestných členech dr. B. Lifkovi nebo prof. J. Glivickém, nás zavazuje k pokračování. Náhodu, která přinese do našich rukou vzácný artefakt nebo informaci, považujme proto za dar a za příležitost k obohacení našeho společného poznání. Můžeme totiž vyloučit, že právě tyto záznamy jednou nezůstanou jedinou trvalou stopou po našich sbírkách, vystavených příboji času stejně jako hrady z písku vlnám na mořském pobřeží?

Slavomil Vencl, KZ 4/1987.