Ferdiš Duša

Již více než deset let se snažím doplnit stávající neúplný soupis exlibris a novoročenek

Ferdiše DUŠI

, který byl zhruba pořízen B. B. Buchlovanem a také p. Žižkou do roku 1943. Jelikož také pocházím z Frýdlantu n. Ostravicí, kde se r. 1888 Duša narodil a také r. 1958 zemřel, cítím dluh vůči tomuto umělci, na kterého se pomalu zapomíná. Mezi sběrateli nikdy nebyl zrovna středem sběratelského zájmu. To víte samouk, člověk, který namísto učení u slavných mistrů musel již v dětství zastoupit tragicky zemřelého otce, v roli živitele rodiny. Navíc to je pro dnešní dobu tvůrce " jen obyčejných dřevorytů". Uznávám, že jeho sociální grafika nepatří k nejlíbivějším, ale pro mě je Duša mistr řezbářského dláta, výborný grafik a ilustrátor, který ve své práci přesně zachytil tvrdost kraje a doby, ve které tvořil a žil.

Zajímá mě každá informace o jeho díle a pomůže mi každé uvedené a potvrzené datum vzniku jím vytvořeného exlibris nebo novoročenky. Proto jestli se Vám chce mi pomoci, prohlédněte svou sbírku a porovnejte ji s mým soupisem.

Jeho exl. a novoročenky rád koupím či vyměním. Vaší cenu samozřejmě respektuji.

V levém sloupci najdete seznam toho, co bych to rád získal.

Soupis exlibris (Ferdinand). Ferdiš Duša

Soubor obsahuje soupis exlibris vytvořených akad. malířem F. Dušou.

Převážnou část originálů vlastním. Je popsáno 72 exlibris.

Ke zpracování bylo použito poznámek B. B. Buchlovana a soupisu J. Žižky, který do března 1943 sestavil s autorem.

Překontroloval a doplňuje Stanislav Šereda.

Klidná 524. 739 34 Šenov. tel. 608 731 659.

Stav k 2010-12-26

1912

POHLA, Rudolfa. Mostecké věže na Malé Straně. X2, 185:119.

POHLA, Rudolfa. Mostecké věže na Malé Straně. L3, 100:64. Není jistý rok.

1913

KOŇAŘÍK, B. Sv. František káže ptactvu. X2, 138:95.

1914

KOŇAŘÍK, B. Sv. František káže ptactvu. X2/col., 138:95.

SROSLÍK. Starodávný kostelík v dekoraci.

SROSLÍK. Starodávný kostelík v dekoraci. Totéž v autotypii.

1919

POSPÍŠIL. (Josef). Skalka u Trenčína. X2, 97:117

POSPÍŠIL, J. (Josef). Dekorativní jelen. X2, 104:84.

POSPÍŠILOVÉ, M. (Z knihovny). Dekorativní výplň. X2, 111:88.

1920

DUŠE, Ferd. (Kniha). Dívka s rozepjatýma rukama. X2, 95:65.

DUŠE, Ferd. (Kniha). Dívka s rozepjatýma rukama s květem. Var. 1920, X2, 95:62.

LEICHT. Mudr. Zubolékařské. X2/2, 95:112.

1921

OPAVSKÉ, Milady. (Z knih). Bača s ovcemi. X2, 102:77.

OPAVŠTÍ, Milada a Frant. (Naše kniha). Valašský zaříkávač pokladů. X2/2, 124:75.

1922

OPAVSKÉHO, Fr. (Z knih). Ještěr a slunce. X2, 78:67.

OPAVSKÝ, František. (Na věky moje kniha). Ještěr a slunce. X2/2, 103:67.

Text přisázen a tištěn jinou barvou.

1923

OPAVSKÝ, Frant. (Moje kniha). Práce v hutích. C4, 90:60.

1924

OBRÁTIL. Výjev z baru. C4, 172:170. Popsáno podle IV. zkoušky.

ZOUBEK, Josef. Dekor. jezdci na koních. C4, 112:90.

1925

DROBNÝ, Jan. Horal s valaškou. X2, 201:102.

DUŠA, Ferdyš. (Moje kniha). Had s vlčí hlavou. P1, 61:45.

VLK, Josef. Rytíř na koni. X2, 95:67.

1926

BENEŠ, B - BUCHLOVAN. Stylizovaný jelen přeskakující ohradu. C4, 72:54.

KUDLA. Muž zasazující štěp.

1927

BENEŠ, V. Svatý Jiří na koni. X2, 111:84.

1928

GLIVICKÝ, J. (Moje kniha). Lyžaři v horách. X2, 70:59.

1929

KRAMOLIŠ, B. (Moje kniha). Valašská chalupa. X2, 65:59.

ÚLEHLA. M.

ÚLEHLOVI, M, M. Vlčák na skalnatém vrcholu. X2, 129:88.

1930

LOUŽIL.

1931

BENEŠ, V. Ženy trhající ovoce. X2, 82:54.

BENEŠ, V. Ženy trhající ovoce. Ručně kolorováno. X2, 82:54.

BENEŠ, V. Čarodějnice na kozlu.

BENEŠ, V. (Moja kniha). Svatý Jiří. X2, 95:54.

BENEŠ, V. (Moja kniha). Svatý Jiří. Ručně kolorováno. X2, 95:54.

BENEŠ, V. Nahá žena.

1938

POPPE, Václav. (Moje kniha). V knihovně. X2, 92:71.

POPPE, Václav. (Moje kniha). Svatý Václav. X2, 106:73.

1939

POPPE, Václav. (Moje kniha). V knihovně. X2, 92:71.

POPPE, Václav. (Moje kniha). Svatý Václav. X2, 106:73.

1941

NOVÁKA, St. (Z knih). Valašský zaklínač. X2, 138:77.

VOLF, Mirko. Pastevec a růže. X2, 138:78.

1942

MĚŘIČKA, Josef. (Moje kniha). Hejtman s palcátem na koni. X2, 164:108.

ROZKOŠNÝ, Zdeněk. Rybář s udicí v potoce. X2, 145:100.

ROZKOŠNÝ, Zdeněk. Rybář s udicí v potoce. V zinkografii. 87:60.

ZÁLESKÝ, Frant. (Moje kniha). Kovkop ve štole. X2, 132:83.

ŽIŽKY. Žižka na koni v pozadí jezdec.

ŽIŽKY, Jana. (Kniha). Žižka na koni v pozadí zřícenina. X2, 185:120.

1943

KOBLÍŽKOVÁ, Helena. Jezdec v národním kroji s praporcem. X2, 158:92.

SEDLÁČKOVI. Muž a žena zasazují štěp.

SOCHR, Aug. (Augustin). Dr. (Moje kniha). Svatý František káže zvířatům a ptactvu. L3, 131:80.

1944

BUJÁREK, V. Jezdec s taseným palašem. X2, 160:119.

HESA, Jaroslava. (Z knih). Horník při práci. X2, 70:101.

HESA, Jaroslava. (Z knih). Jiné pojetí předešlého motivu. X2, 150:109.

OBRÁTIL, J., K. (Jaroslav Karel). Rozsévač. X2, 150:98.

1945

KNEIDL, F. Dr. Symbol spravedlnosti. X2, 120:58.

1947

SOCHROVÁ Jarmila. (Moje kniha). Hrající si holčička. X2, 70:60

1948

ALEX, Frant. P. Maryčka Magdonová. X2, 120 : 69.

1954

SCHMIED, J. Ing. Hořce. X2, 87:68.

Nezjištěný rok zhotovení:

ALEŠ, A. Královna držící věž a střílící dělo. X2, 85:55.

BEIN, Jiří. Slévač lijící železo. X2/2, 120:97.

DUŠOVÉ, Arny. (Kniha). Hlava ženy. X2, 65:40.

DUŠOVÉ, Arny. (Kniha). Poprsí ženy držící lilii. X2, 73:34.

DUŠKOVY rodiny. Z knih. Troubící posel na koni. X2, 110:60

HOUSKA, Otto. Biblický motiv. X2, 125:82.

JAHN, A. Ing. Pohled do kovárny. X2, 110:60.

Knihovna Ústředního domu armády v Praze. (B. l.). Voják u hraničního kamene. P1, 87:59

KOTRBOVÁ, Jana. Sv. Jan Nepomucký s křížem a palmovou ratolestí v pozadí Karlův most. X2, 150:109.

VESELSKÝ Aug. Ing. Moje kniha. Pasáček s ovečkami. X2, 160:120

VESELSKÝ Aug. Ing. Zbojníci u ohně. X2, 122:90

VLK, Jos. Vlk s knihou a nápisem na knize" Vlci rádi na Bumbálce řádí". X2, 123:94.

VORÁČEK, M. (Moje kniha). Učitel a žák píšící na tabuli. X2, 98:71.

Nepravá exlibris.

utvořená přisazením textu ke starším vinětám, určeným jinému účelu.

1917

HLADKÝ, Josef. (Moje kniha). Stylizace ptáčka na květu. X2, 89:85

W. Karla. (Kniha). Ptáček na květu, dekorativní výplň. X2, 56:62

Poznámka:

B. B. Buchlovan uvádí: Moje kniha J. Hladký. Ornamentální výplň. X2, 120:85.

Nevím, jestli není shodná s nepravou exl. Rozdílný rozměr.

Zdroj: KZ 9/1 1949, Muzeum Beskyd - F. Místek, B. B. Buchlovan, moderní česká exlibris. a vlastní sbírka.


Novoročenky Ferdiš (Ferdinand). Duša

Soubor obsahuje soupis novoročenek vytvořených akad. malířem F. Dušou.

Sestavil a doplnil Stanislav Šereda.

1931

V Novém roce 1932 přejí Vám mnoho štěstí Ferdyš a Arna Dušovi. Dívka s košíkem ovoce. Ruční papír. Dv. X2, 125 : 76.

1932

Duša. Dívka s košíkem drží velkou květinu. P. F. 1933. X2, col. 118 : 60.

1933

P. F. 1934. Ferdiš, Arna Dušovi. Slovák s pohárem sedící na zeměkouli. X2/2, 192 : 128.

Veselé vánoce……Mudr. Ant. Novotný (1934). Matka s dítětem v lese. X2/2, 163 : 208.

1934

Příjemné vánoce… Ing. Ant. Bouša, M. Ostrava. Viadukt přes horské údolí. 1935.

Dv. X2, 133 : 95.

P. F. 1935. Ferdiš a Arna Dušovi. Tři králové. X2, 165 : 84.

P. F. 1935. Ferdiš a Arna Dušovi. Tři králové. X2,col. 165 : 84.

Veselých vánočních svátků……rodina Holoubková. Praha 1935 Bohorodička s Jezulátkem uprostřed zástupu venkovanů nesoucí dary. Dv. X2, 75 : 115.

Veselých vánočních svátků a v novém roce 1935 ….. Dr. Antonín Novotný. Útěk do Egypta. Pod palmou s opicemi. Dv. X2, 142 : 95.

Po odchodu …dny nového roku 1935. O. M. Štěpánek. Dělníci v hutích nakládají balvan s letopočtem 1934. Dv. X2, 162 : 83.

1935

Štěstí a spokojenost v novém roce 1936…… Dušovi. Matka s dítětem pod zasněženým smrkem. Dv. X2, 167 : 100.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 1936…rodina Holoubková. Bohorodička mezi valašským lidem, přinášejícím dary. Dv. X2, 115 : 75.

Radostné vánoce…v novém roce1936……Ant. Novotný. Svatá rodina odpočívající u vesnice. Dv. X2, 102 : 168.

P. F. 1936…Štěrba H. J. Uh. Hradiště. Tři sudičky nad kolébkou s letopočtem 1936. .... aby přišel do velikých nebezpečenství. Druhá povídá: A já mu dávám, aby ze všech šťastně vyvázl.... Dv. X2, 167 : 106.

1936

P. F. 1937. F. + A. Dušovi. Děvče v národním kroji nese korouhev s novým letopočtem. X2, s podt. 287 : 190. Irisový tisk.

Radostné vánoce a v novém roce 1937 ….. Ant. Novotný. Pastevec nad údolím. Dv. X2/2, 188 : 309. Irisový tisk.

1937

Pokoj, mír ….v novém roce 1938 …. Ferdiš a Arna Dušovi. Matka ochraňující děti před hrůzami. Dv. X2, 170 : 122.

Radostné vánoce….Děkan Ph.Dr. Václav Ešner. Sv. Václav nad kostelíkem v Kyjích.

Dv. X2, 210 : 87.

Radostný a pokojný nový rok 1938……Ant. Novotný. Slovák s puškou ve střehu.

Dv. X2, 122 : 92.

(Ad. Perout - 1938). Klanění tří králů, v pozadí ostravské hutě. Dv. X2, 187 : 133.

1938

Všem lidem … v novém roce 1939… Ferdiš a Arna Dušovi. Alegorie "Hodie mihi, cras tibi. " Dv. X2, 239 : 160.

K vánocům vzpomíná a přeje,… Ant. Novotný. Loučení. (1939). Loučení. Dv. X2, 241 : 160.

P. F. 1939. Jaromír Obrátil. " Na Starých Hamrech pět vzlykalo sirot…" Dv. X2, 240 : 160.

(Jar. Škutina 1939). Pohled od filosof. Fakulty k Hradčanům. C3, ???

1939

P. F. 1940. (Bez jména. ) Sv. Václav, na štítu heslo. X2, 165 : 80.

P. F. 1940. (Bez jména. ) Sv. Václav, na štítu heslo. Var. před. motiv. X2, 138 : 89.

P. F. 1940. (Bez jména. ) Anděl pozdravuje holubici. X2, 140 : 94.

Radostné vánoce … nový rok 1940. Josef a Pavla Křečkovi. Klanění tří králů.

Dv. X2, 204 : 88.

Krásné vánoce … v novém roce 1940 … Jar. Škutina. Tištěno hnědě. Motiv z Malostranské zahrady. Dv. X2, 150 : 110.

P. F. 1940 Štěrba H. J. Muž ukrývající pod pláštěm knihy. X2, 141 : 90.

1940

Do nadcházejícího roku 1941 přeji……O. M. Štěpánek. Zasněžená krajina. X2, 75 : 65.

1942

P. F. 1943. Žižka Jan. Jezdec na koni. X2, 108 : 165.

1944

P. F. 1945 Bujárek Vladimír. Žena se dvěma dětmi mává šátkem vesnici. Datum 1945 dopsáno ručně. Dv. X2, 100 : 71.

P. F. 1945. Duša F. Žena v dlouhých šatech s košíkem jablek, v pozadí trosky domů. Dv.

X2, 143 : 69.

Radostné vánoce…v novém roce …Prim. Chir. Dr. Ant. Novotný. Madona s dítětem na rukou v pozadí trosky po válce. Dv. X2, 141 : 85.

P. F. 1945 Žižka Jan. Žena se dvěma dětmi, v pozadí pobořený dům. Dv. X2, 120 : 90.

1945

P. F. 1946. Voják s puškou střežící hranice ČSR, v pozadí žena s dítětem na rukou. kresba. 110 : 81 Návrh novoročenky tuší.

1946

P. F. 1947. Žádostí všech jak jste plní…přeje Duša z duše. Pohled z Karlova mostu na Malostranskou bránu a chrám sv. Mikuláše na M. Straně. Dv. X2, 107 : 82.

Nechť nás i v roce 1947 provází dobrý genius národa…. dr. Loužil Jan s rodinou. Běžící hoch s přesýpacími hodinami a chrt. Dv. X2, 124 : 85.

1947

Spokojenost, pohodu a všeho dostatek v Novém roce 1948… přeje F. Duša. Matka u stolu kraje chlapci a dívce chléb. Dv. X2, 120 : 70.

Pokoj a mír v novém roce 1948……přeje Dr. A. a A. Novotný. Vzpínající se ruce z trní a holubice přinášející dívce ratolest. Dv. X2, 120 : 70.

1948

Zdraví, štěstí, klidu v novém roce 1949 přeje Vám upřímně Ferdiš Duša. Violoncellista v kroji. Dv. X2, 153 : 88.

Veselé vánoce…v novém roce 1949 přeje Vám upřímně. Dr. Ant. Novotný. V kolébce sedí Ježíšek se svatozáří vlevo ho kolébá anděl, v pravo muž a žena nesoucí dary.

Dv. X2, 95 : 153.

P. F. 1949 Valja Jiří. Žena s košíkem ovoce, chlapec a děvče s vánočkou a bábovkou.

X3?, 70 : 60

1949

P. F. 1950 Ferdiš Duša. Malíř pokojů na štaflích maluje letopočet 1950. Dv. X2, 140 : 93.

Veselé Vánoce a mnoho štěstí v Novém roce 1950. A. a A. Novotný. Větvička se svíčkou, jablkem a ozdobami. Dv. X2, 139 : 102.

Veselé Vánoce a mnoho štěstí v Novém roce 1950. A. a A. Novotný. Větvička se svíčkou, jablkem a ozdobami. Text v angličtině. Dv. X2, 139 : 102.

1950

V Novém roce 1951 abyste dosáhli splnění……Ferdiš Duša. Muž trhající ze stromu jablka. Dv. X2, 135 : 89.

V Novém roce 1951 abyste dosáhli splnění……Ferdiš Duša. Muž trhající ze stromu jablka. Dv. X2,/col. 135 : 89.

1951

V Novém roce 1952 pokoj, zdraví, spokojenost.....Ferdiš Duša. Pištec u vánočního stromku. Dv. X2, 110 : 60.

1952

V novém roce 1953 nejlepšího přeje Duša Ferdiš. Větévka se jmelím a šiškou.

Dv. X2, 80 : 145.

1953

Veselé vánoce a v Novém roce 1954…Ferdiš Duša. Dívka nesoucí koš s ovocem. Na straně textu větévka jmelí. Dv. X2, 140 : 92.

Inž. Jaromír Schmied. Tři králové před sv. rodinou. X2,

1954

Šťastný rok 1955. Kruh bibliofilů na Moravě. Ptáček na květu a dekorativní výplň z nepravé exlibris Karla W. z roku 1917. X2/2, 56 : 62.

Spokojenost, klid, mír, zdraví v novém roce 1955 ze srdce přeje Ferdiš Duša. Kohout.

Dv. X2, 135 : 100.

Příjemné Vánoce a v novém roce 1955…přeje Novotný A § A. Tržiště, domy s věží.

Dv. X2, 152 : 95.

P. F. 1955. Ing. Jar. Schmied. Dopsáno tužkou. Letící divoká husa nad rybníkem.

X2, 80 : 120.

1955

To nejlepší v Novém roce 1956 přeje Vám ze srdce Ferdiš Duša. Zbojník z valaškou, v pozadí blesk. Dv. X2, 122 : 85.

Radostné vánoce a v novém roce 1956…přejí Novotný A § A. Část gotického kostela.

X2, 120 : 90.

P. F. 1956 Ing. Schmied Jaromír. Párek kachen nad rybníkem. X2, 95 : 67.

1956

Klid, zdraví, spokojenost v roce 1957 ……přeje Ferdiš Duša. Dívka v kroji nese v zástěře jabka. Dv. X2, 140 : 88.

Příjemné Vánoce a v Novém roce 1957……Vám přejí A. a A. Novotný. Brněnský motiv.

Dv. X2, 149 : 100.

P. F. 1965. Ing. Jaromír Schmied. Dopsáno tužkou. Čtenář na břehu moře. Používáno jako

P. F. od roku 1957. X2, 105 : 60.

P. F. 1965. Ing. Jaromír Schmied. Čtenář na břehu moře. X2,/col. 105 : 60.

1957

V novém roce 1958 klidu a spokojenosti přeje Ferdiš Duša. Svatá rodina za městskou zdí. Dv. X2, 122 : 93.

1958

Mnoho štěstí v Novém roce 1959 přeje Ferdiš Duša. Sv. rodina pod mostem v pozadí průmyslové objekty. Dělníci přinášejí dary. Dv. X2, 94 : 147.

P. F. 1959 Josef Fiala. Motýli na kvetoucím netřesku. X2, 196 : 100.

Neurčeno vročení.

Radostné vánoce a šťastný Nový rok přeje Dr. Augustin Sochr. Muž s rýčem, v pozadí pobořený dům. X2, 109 : 81.

Sochrovi. Krojovaná žena s mísou koláčů. Dv, X2, 144 : 91. Legenda byla připisována ručně vlastníkem.

Zdar a spokojenost do nového … "Vypouštění železa". Zmenšenina IV listu z cyklu "Peklo práce". r. 1922. Dv. X2/2, 103 : 83.

Klub přátel umění v Karviné 1 přeje Vám... Dělník v čepici, v dáli továrna. X2, 152 : 95.

Spokojené vánoce a mnoho zdaru ….."Před vypouštěním železa". Zmenšenina z cyklu "Peklo práce". r. 1923. Dv. X2, ???

Dva turisté na skále se rozhlíží se po okolních horách. Dv. X2, 120 : 92

Poznámky:

Dv. - dvoulist

Ke zpracování bylo použito soupisu J. Žižky, který do března 1943 sestavil s autorem. Dále byl použit soupis novoročenek z knihy J. Svoboda - J. Ritter F. Duša. Vydalo K. N. v Ostravě r. 1958 a novoročenek z vlastní sbírky.

Stav k 19. 7. 2010.

V levém sloupci najdete seznam toho, co bych to rád získal.