Soupisy exlibris: KUBECZKA Zbigniew

KUBECZKA Zbigniew 
[EC-096-0119]


Cena:  
Tento soupis (1 300) exlibris je tak obsáhlý, že jej zde pro velké množství textu nelze z kapacitních důvodu umístit. Případeným zájemcům jej rád zašlu.