Soupisy exlibris: NEUWIRT Jiří

NEUWIRT Jiří 
[EC-092-0121]


Cena:  
Neuwirt Jiří
*27. 2. 1948 v Ostravě

Soupis s pomocí autora sestavil a pořádá Stanislav Šereda.

1981
1.BEDNÁŘE Zdeňka. Souboj s knihami. S1, 90 : 60. 50. výtisků.
2.BEDNÁŘE Zdeňka. Souboj s knihami. S1, 95 : 77. 50. výtisků.
3.BEZRUČ Jiří. Vlak - dýmka. S1, 100 : 76. 10. výtisků.
1983
4.DUDEŠEK P.Bubeník. C3+C5, 127 : 122. 60 výtisků.
5.HIRŠL Jiří. Adam a Eva. C3+C5, 127 : 100. 20 výtisků.
6.MILERSKÝ A. Fotoaparát s půlfigurou. C3+C5, 120 : 78. 60 výtisků.
1984
7.HÁK M. Hamlet. C3+C5, 126 : 104. 60 výtisků.
8.HORAZNÝ Josef. Dveře. C3+C5, 122 : 82.60 výtisků.
9.CHWISTEK F. Kolo - list.C6, 108 : 76. 60 výtisků.
10.NEUWIRTOVÁ A. Motýl. C3+C5, 110 : 100. 50 výtisků.
1986
11.ADAMOVSKÝ M. Letící mozek. C3+C5, 112 : 84. 40 výtisků.
12.CINK Antonín. Hudební dům. C3+C5, 102 : 82. 50 výtisků.
13.HOSSÚ Béla. "Jazz probouzí dvacáté století". C3+C5, 125 : 80. 60. výtisků.
14.MIKŠÁNKOVÁ Hana. Deštník. C3+C5, 117 : 95. 60 výtisků.
15.MURZYN Jiří. Profil z knihy. C3, 115 : 77. 40 výtisků.
16.MURZYN Jiří. Profil z knihy. C3+C5, 105 : 72. 40 výtisků.
17.SLÁMA Jan. Přeoráváni knihy. C3+C5, 81 : 115. 45 výtisků.
18.VŘESKÁ Jana. Kniha - dům. C3, 127 : 93. 80 výtisků.
1987
19.ČAPKA Jiří. Klaun na ulici. C3+C5, 97 : 104. 80 výtisků.
20.MUDr. NEUWIRT V. Lékař a karetní srdce. C3+C5, 110 : 70. 50 výtisků.
1988
21.BAŠTINEC V. "Sci - fi". S1, 125 : 130. 80 výtisků.
22.Citta di Pescara. Kašna. C6, 128 : 100. 40 výtisků.
23.D ANNUNZIO. Profily. C3+C5, 120 : 120. 25 výtisků. Citta di Pescara
24.D ANNUNZIO. "Krajina s balonem".C3+C5, 165 : 120. 15 výtisků.
25.D ANNUNZIO. "Flétnistka".C3+C5, 146 : 115. 20 výtisků.
26.FELIERS W. "Večery na Dikaňce". (Gogol).C3+C5, 130 : 98. 100 výtisků.
1989
27.CZOSNYKA J. T. Lovecký motiv. C3+C5, 118 : 87. 70 výtisků.
28.Salone de Libro Torino. "Vyhnání z ráje".C3+C5, 130 : 85. 20 výtisků.
29.Salone de Libro Torino. Starý gramofon. C3+C5, 130 : 85. 25 výtisků.
1990
30.PARDUBICE 650 let. Perníkové náměstí. C3+C5, 130 : 97. 70 výtisků.
31.PARDUBICE 650 let. Holub, Kašpar a bratři Veverkové. S1, 165 : 90.
70 výtisků.
32.Stadt Lorch (3rd award Grand Prix). "Vesmírné město". C3+C5, 135 : 70.
15 výtisků.
1991
33.Luc van den BRIELLE. "Podivná náklonnost". C3+C5, 143 : 73. 70 výtisků.
1993
34.BOHR A. C3+C5, 120 : 97. ? výtisků.
35.BOHR A. "Gargantua". C3+C5, 127 : 65 "Gargantua". 80 výtisků.
36.HOLÍK J. "Mysterie I". C3+C5, 125 : 90. 40 výtisků.
37.CHASSAING J. F. "Mysterie II". C3, 100 : 125. 75 výtisků.
38.LEWICH B. "Gargantua a Pantagruel". C3, 125 : 125. 75 výtisků.
39.NADACE IWA. (3rd award Grand Prix). C4+C3+C5, 92 : 110. 15 výtisků.
40.NADACE IWA. "Iniciace". C3+C5, 95 : 125. 25 výtisků.
41.NADACE IWA. "Mysterie III". C3+C5, 92 : 130. 55 výtisků.
1994
42.BOHR A. C3, 127 : 65. 70 výtisků.
43.MUSEE de la Ville de Meudon. "Gargantua". S1, 127 : 116. 70 výtisků.
44.NEUWIRT L. Balon s postelí. C3+C5, 105 : 73. 60 výtisků.
1995
45.WIEDEN Josef F. Čarodějnice. C3+C5, 128 : 85. 80 výtisků.
46.WIEDEN Maria. Hlava s vláčkem. S/2 col., 130 : 98. 100 výtisků.
1996
47.BIBLIOTÉKA publiczna M. St. Warsawy. Okřídlený husar. C4, 115 : 112.
10 výtisků.
48.BIBLIOTÉKA publiczna M. St. Warsawy. Zedník. C6, 100 : 110. 15 výtisků.
49.BOHR A. "Pauvre lelian". C3+C5, 128 : 114. 60 výtisků.
50.HIRŠL J. Ulenspiegl I. C3+C5, 130 : 94. 60 výtisků.
51.KOVAL A. Verlaine "Fetes galantés". C3+C5, 125 : 97. 70 výtisků.
52.Luc van den BRIELLE. Ulenspiegel na skřipci C3+C5, 130 : 90. 65 výtisků.
53.NEUWIRT J. Ulenspiegl "Popel bije na mém srdci". C3+C5, 128 : 75.
60 výtisků.
54.NEUWIRTOVÁ Lucie. Čarodějnice. C4, 133 : 88. 55 výtisků.
55.UHLÁŘ B. "Báj". C3+C5, 130 : 95. 50 výtisků.
1997
56.BOHR A. Ulenspieglova dobrodružství. C3+C5, 120 : 100. 70 výtisků.
57.FELIERS W. Hostina. C3, 130 : 93. 40 výtisků.
1998
58.BOHR A. Homage to J. R. R.Tolkien. Kostlivec. C3, 131 : 93. 60 výtisků.
59BOHR A. Homage to J. R. R.Tolkien. Drak. C3, 130 : 90. Pouze autorské výtisky.
60.Luc van den BRIELLE. Homage to J. R. R.Tolkien. C3+C5, 130 : 87.
65 výtisků.
1999
61.GAJDA. "Hostina koprofágu I". C7, 140 : 85. 6 výtisků.
62.PAWERA. "Hostina koprofágu II". C7, 140 : 80. 6 výtisků.
63.PAWERA. "Hostina koprofágu III". C7, 140 : 85. 6 výtisků.
2000
GABČAN F. "Pocta L. Bleriotovi". C3, 95 : 130. 70 výtisků.
GAJDA Jan. "Festina lente". C3+C5, 115 : 130. 60 výtisků.
64.KNIHOVNY města Ostravy. Továrna. C5, 78 : 165. 40 výtisků.
65.ZENKL J. Mozek balon. C3+C5, 130 : 95. 60 výtisků.
2001
68.ODRÁŠKA J. Fantaskní balon. C3+C5, 130 : 94. 60 výtisků.
2002
69.DOLEŽAL J. (Josef). Klaun na koni. C3, 80 : 142. 50 výtisků. ???
70.HUMPLÍK Milan. "Magický les". C3+C5, 130 : 97. 50 výtisků.
71. JANDA Vratislav. "Argonauti". C3+C5, 92 : 130. 60 výtisků.
72.KLÁŠTER Chotěšov. "Pokušení I". C3+C5, 120 : 110. 60 výtisků.
73.KLÁŠTER Chotěšov. "Pokušení II". C3+C5, 103 : 100. 60 výtisků.
74.KLÁŠTER Chotěšov. EXL"Sejmutí s kříže". C3+C5, 80 : 133. 60 výtisků.
75.RÖDEL Klaus. "Malý Golem". C3+C5, 130 : 110 Nevytištěný náklad.
2003
76.ZNOVÍN. "Hostina". C3+C5, 130 : 100. 70 výtisků.
2004
77. RYBA Jakub Jan. Ex musicis. Housle, jablko, noty. C3+C5, 120 : 120.
80 výtisků.
2005
78.BEBAR Jiří. EXL "Strážci času II". C3, 130 : 100. 80 výtisků.
79.GOLIFMAN Serge. EXL S. G. "Strážci času I". C3, 130 : 100. 50 výtisků.
2006
80.BEBAROVÁ Tereza. Bizet / Carmen. C3, 100 : 110. 100 Výtisku.
81.BIBLIOTECA BODIO LOMNAGO 2006. Wagner. / Bludný Holanďan.
C7, 100 : 130. 80 výtisku.
82.BIBLIOTECA BODIO LOMNAGO 2006. Dramma per musica. C3, 105 : 130.
80 výtisku.
83.PRÍBYŠ Rudolf MUDr. Alchymista. C3 + C4 + C5, 95 : 100. 100 výtisku.
84.SEDMÍKOVÁ Marie.Leoš Janáček - liška Bystrouška.122 : 85, C3. 80 výtisku
2007
85.R. M. (MAREČEK Rudolf). EXL. Argo. C4 + C7, 115 : 75. 100 výtisků
2008
86.BIBLIOTECA BODIO LOMNAGO 08. Magický bicykl. C3 + C4/col., 125 : 100. 30 výtisků
87.HOLEK T. (Tomáš). Veterán car. C3, 77 : 140. 60 výtisků.
88.ROJÍČEK V. EXL. Projížďka rodnou čtvrtí. C3, 100 : 80. 60 výtisků
10 LET MĚSTA ŠENOVA. Kostel Prozřetelnosti Boží. C3 + P3?, 122 : 130.
70 tisků.
10 let města Šenova. Kostel Prozřetelnosti Boží II. C3 + P3?, 117 : 137.
70 tisků.
ZNOVÍN. Hostina, číše jako stůl. C3, 126 : 98. 5 výtisků.
2009
HRABEC Jaroslav. Sv. Jiří. C3, 125 : 112

Vysvětlivky :
Rozměry exlibris jsou udávány v milimetrech, a to vždy výška před šířkou. Legenda "exlibris" není uváděna, zaznamenány jsou jen jiné formy označení, na příklad : exl, b.l.- bez legendy. Monogramy na exlibris v seznamu majitelů jsou řazena podle prvního písma.
Exlibris jsou provedena technikou serigrafie - sítotisk (S1), leptu (C3), suché jehly (C4), akvatintou (C5), měkký kryt - vernis mou (C6), mezzotintou (C7), kombinací leptu a akvatinty (C3+C5), kombinací suché jehly, leptu a akvatinty (C4+C3+C5).
V uvozovkách je autorovo pojmenování vytvořeného námětu, pokud tak není, popis obsahuje hlavní motiv.
Stav k 20. 7. 2009